Zmiana daty ważności

Firma Chempur informuje, że dniem 13.01.2023r. zmienia datę ważności roztworów mianowanych sodu wodorotlenku w etanolu (wszystkie stężenia) – termin został skrócony z jednego roku do 3 miesięcy od daty nadania serii.