Nowe odczynniki w ofercie

Firma Chempur informuje, że w ofercie znalazły się nowe odczynniki:

– odczynnik do metalurgii –  Mi16Fe ujawnia strukturę austeniczną

– o krezoloftaleina 0,1% ; 0,2%; 0,5%; 1%; 2% w etanolu całkowicie skażonym

–  tlenek tytanu (IV)