Zmiana parametrów produktu

Firma Chempur informuje Państwa, że z dniem 23 stycznia 2023r. ulega zmianie parametr zawartości potasu siarczku w produkcie potasu wielosiarczek i wynosi 40,0-45,0%.