Zmiana cen odczynników

Firma Chempur informuje, że z dniem 13.03.2023 zmniejszmy dodatkowa opłatę doliczaną do sodu wodorotlenku:

• SODU WODOROTLENEK (STAŁY), CZYSTY, CZDA – dopłata 2,50zł do kg (było 5,00zł/kg)