Zmiana nazwy odczynnika

Firma Chempur informuje, że z dniem 06.09.2023 zmieniona zostaje nazwa odczynnika:

CHEM-211156807- ALIZAROL 

Nowa nazwa, która będzie obowiązywać na karcie charakterystyki, etykietach, świadectwie jakości oraz ofercie to:

CHEM-211156807-  WODNO-ALKOHOLOWY ROZTWÓR ALIZARYNY 

Powyższa zmiana wynika z zastrzeżenia nazwy Alizarol przez firmę PW VeVeX