Zmiana cen odczynników

Firma Chempur informuje, że z dniem 11.09.2023 ulegają zmianie ceny:

– sodu metanadjodan roztwory mianowane,

– sodu metanadjodan,

– hydrazyny wodzian roztwór 35%