Zmiana specyfikacji produktu

Firma Chempur informuje Państwa, że z dniem 04.01.2024 ulega zmianie parametr zawartości w odczynniku n-pentan wzorzec GC na min. 99,5%.