Zmiana specyfikacji produktu

Firma Chempur informuje Państwa, że z dniem 05.01.2024 ulega zmianie parametr zawartości dla odczynnika baru chromian w gatunku czysty do analizy na min. 98,5%.