Zmiana specyfikacji produktu

Firma Chempur informuje, że z dniem 14.05.2024 została zaktualizowana specyfikacja dla potasu nadchloranu cz. i czda

Zmianie uległ parametr „substancje nierozpuszczalne w wodzie”, który wynosi od 0,25 – 0,3%