Aktualności

Zmiana cen od 12.11.2019

Firma Chempur informuje Państwa, że z dniem 12.11.2019 ulegają zamianie ceny na odczynnik laboratoryjny sodu chloryn, roztwory 7,5% ; 12,5% ; 25%.

Podwyżka spowodowana jest brakiem surowca na rynku i bardzo znacznymi podwyżkami.

Z dniem 01.07.2019 wprowadzamy nowe ceny

Informujemy o wprowadzeniu z dniem 01.07.2019 nowych cen na następujące odczynniki:

– potasu heksahydroksyantymonian (V)

– wapnia fosforan II zas. bezw.(wapnia wodorofosforan bezw.)

– rezorcyna

– niklu (II) octan 4hydrat

– krzemu dwutlenek

– hydrazyny wodzian roztwór 40%

– chloramina T

– czerwień metylowa

– czerwień metylowa sól sodowa rozpuszczalna w wodzie

– o-tolidyna

– żelaza (III) chlorek 6hydrat

Podwyżka podyktowana jest rosnącymi cenami surowców potrzebnych do produkcji w/w odczynników.

Z dniem 01.07.2019 tracą ważność wszystkie oferty wystawione na wodzian hydrazyny 40% (drastyczny wzrost cen surowca).

Nowe produkty w naszym asortymencie

Firma Chempur informuje Państwa o wprowadzeniu do oferty kilkunastu nowych produktów, poniżej lista:

– odważka fix rtęci azotan 0,1mol/l

– odważka fix amoniak 0,1mol/l

– odważka fix kwas szczawiowy 0,1mol/l

– odważka fix potasu jodan 0,1mol/l

– miedzi salicylan cz., cz.d.a.

– baru siarczan sp.cz.

– eter dietylowy stabilizowany etanolem  cz.d.a.

– żelaza (II) octan bezwodny cz., cz.d.a.

– glinu octan cz., cz.d.a.

– wapnia fosforan II zasadowy bezwodny pył cz., cz.d.a.

– cynku siarczan 1hydrat cz., cz.d.a.

– litu octan r-r mianowany 0,1mol/l

– hydrazyny wodzian r-r 35% cz.

Zmiana cen 10.06.2019

Firma Chempur pragnie poinformować Państwa, że z dniem 10.06.2019 wprowadza nowe ceny na rozpuszczalniki i inne produkty np. kwasy, zasady, roztwory mianowane w gatunku czysty i czysty do analizy w opakowaniach 2,5 litra – szkło.  Według nowych zasad do każdego litra wyżej wymienionych odczynników należy doliczyć 3,60 zł. Niniejsza podwyżka spowodowana jest wzrostem cen opakowań 2,5 litra – szkło oraz wysokimi kosztami pozyskania nakrętek do tych opakowań.

Zmiana cen produktów 15.03.2019

    Piekary Śląskie 05.03.2019

Szanowni Klienci

Ubiegły rok, a w szczególności jego druga połowa charakteryzował się bardzo dynamicznym wzrostem cen dużej części surowców, które zużywamy do produkcji naszych odczynników.

Znacząco wzrastały ceny opakowań, a także rosły koszty pracy. Niestety pierwsze miesiące tego roku nie zahamowały tendencji wzrostowej cen surowców. W związku z powyższym Firma Chempur przedstawia Państwu kolejną listę naszych produktów, których ceny zmuszeni jesteśmy podnieść.

Są to między innymi:

– wodoru nadtlenek techniczny,

– HF,

– alkohol benzylowy,

– fuksyna zasadowa,

– kobaltu siarczan 7 hydrat,

– zieleń malachitowa,

– czerń eriochromowa T,

– potasu bromek,

– potasu bromek roztwory,

– czterochlorek węgla,

– tiomocznik,

– heksan frakcja,

– cykloheksanon,

– eter dietylowy,

– oranż metylowy,

– wykrywacze rurkowe,

– niklu węglan,

– sodu podchloryn 15%, 15% stabilizowany, 9,6%, 10%.

Jednocześnie Firma Chempur wprowadza podwyżkę na wybrane odczynniki o gramaturze do 250g i 250ml włącznie o maksymalną kwotę 4,50zł do bazy. Jest ona spowodowana rażąco niskimi cenami tych naważek w stosunku do nakładu pracy włożonej w przygotowanie w/w.

Trzecim elementem, który spotkacie Państwo w naszej nowej ofercie (cenniku) jest pojawienie się nowego rodzaju opakowań, a mianowicie atestowanego wiaderka UN z tworzywa. Dotyczy to naważek 5; 10; 12,5; 17,5; 20;25kg dla substancji niebezpiecznych sypkich. Odczynniki o gramaturze 5;10;12,5kg będą pakowane tylko w nowy typ opakowań, natomiast odczynniki o gramaturze 15;17,5;20;20kg będzie można nabyć w workach z certyfikatem UN lub w opakowaniach z tworzywa z certyfikatem UN. Chodzi tutaj dalej tylko o odczynniki z grupy „niebezpieczne”. Wprowadzenie tego typu opakowań związane jest także z podwyżką cen tych odczynników. Ceny odczynników w workach pozostają na niezmienionym poziomie. Wszystkie zmiany wchodzą w życie z dniem 15.03.2019 roku.

Wprowadzamy nowe produkty

Firma Chempur informuje, że z dniem 22.01.2019 wprowadza do swojej oferty 3 nowe produkty:

– siarka granulat

– glukoza 1-hydrat

– woda destylowana demi o przewodności poniżej 1μS/cm

W ofercie nastąpiła zmiana jednostek z gram [g] na mililitr [ml] w pozycji chinolina.

Zmiana cen 17.12.2018

Z dniem 17.12.2018 Firma Chempur wprowadza kolejne zmiany cen na wybrany asortyment odczynników chemicznych. Ta jak i poprzednia podwyżka wynika ze wzrostu cen surowców stosowanych w produkcji w/w  odczynników.

Podwyżka dotyczy:

Sodu bromek

Sodu bromek r-r 0,5mol/l i 1mol/l

Chlorek metylenu, oczyszczony i czysty

Ołowiu azotan

Ołowiu octan 3 hydrat

Wapnia azotan 4 hydrat

Amonu azotan

Potasu siarczan

Kadmu octan

Kadmu chlorek

Kadmu azotan

Żelaza III chlorek 6 hydrat czysty

Kwas pikrynowy r-r

Zmiana cen wybranych odczynników

Informujemy Państwa, że z dniem 14.12.2018 Firma Chempur wprowadza zmiany cen na następujące odczynniki chemiczne:

 •  Tymoloftaleina r-r 1% w etanolu
 • Sodu fosforan II zasadowy 12hydrat
 • Acetaldehyd
 • Potasu chloran
 • Sodu octan bezwodny
 • Amonu wodorodifluorek
 • Metoksypropanol
 • Tetrahydrofuran
 • Hydrazyny wodzian 40%
 • Fenol
 • Dietyloamina
 • Metol

Zmiana specyfikacji odczynnika

Firma Chempur informuje, że wprowadziła aktualizację specyfikacji odczynnika: sodu fluorek. W aktualnej specyfikacji zmianie uległ parametr „substancje nierozpuszczalne w wodzie” i tak w chwili obecnej dla gatunku czda (czysty do analiz) wynosi max. 0,05%, natomiast dla gatunku cz (czysty) – 0,1%. Aktualne specyfikacje znajdują się w zakładce katalog, świadectwa jakości.

Wzrost cen surowca

W związku ze znacznym wzrostem cen surowca tj. kwasu octowego 80% i kwasu octowego 99,5%, Firma Chempur z dniem 05.07.2018 r. wprowadza podwyżkę cen na całym asortymencie odczynnikowym kwasu octowego.

Zmiana specyfikacji

Firma Chempour informuje, że z dniem 16.04.2018 zmieniona zostaje specyfikacja sodu wodorotlenku roztworu o stężeniu 10% wszystkich gatunków. Zmianie ulega zakres stężenia, było 10+/-0,5% od dnia 16 04 2018 jest 10+/- 1%