Aktualności

Wzrost cen surowca

W związku ze znacznym wzrostem cen surowca tj. kwasu octowego 80% i kwasu octowego 99,5%, Firma Chempur z dniem 05.07.2018 r. wprowadza podwyżkę cen na całym asortymencie odczynnikowym kwasu octowego.

Zmiana specyfikacji

Firma Chempour informuje, że z dniem 16.04.2018 zmieniona zostaje specyfikacja sodu wodorotlenku roztworu o stężeniu 10% wszystkich gatunków. Zmianie ulega zakres stężenia, było 10+/-0,5% od dnia 16 04 2018 jest 10+/- 1%

Zmiana cen MEK-u

W związku z poprawą sytuacji na rynku surowcowym Firma Chempur informuje, że z dniem 08.03.2018 czasowa podwyżka ceny MEK-u zmniejszy się z 3,50zl na 1,50zl/1l.
Ceny alkoholu izporopylowego są zgodne z obowiązującym cennikiem (wracają do normalnego poziomu).

Dostosowanie się do nowych regulacji prawnych

Firma Chempur informuje, że w Dzienniku Ustaw z 2017 r. pod poz. 708 opublikowana została Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, która wchodzi w życie od dnia 18 kwietnia 2017 r.
W związku z tym, że ustawodawca w przypadku transportu drogowego niektórych kategorii towarów nakłada zupełnie nowe obowiązki zarówno na podmiot wysyłający, jak i na przewoźnika oraz odbiorcę; wszyscy uczestnicy procesu sprzedaży muszą ściśle ze sobą współpracować. Podmiot wysyłający zobowiązany będzie bowiem do zgłoszenia w rejestrze prowadzonym na platformie PUESC zamiaru dokonania przewozu. Po dokonaniu tej czynności otrzyma numer operacji SENT oraz trzy klucze uwierzytelniające – dla siebie, przewoźnika i podmiotu odbierającego. Jednak przekazanie Państwu numeru SENT i kluczy uwierzytelniających będzie możliwe dopiero po otrzymaniu od Państwa podpisanego oświadczenia o stosowaniu się do wymogów nałożonych przez ww. ustawę. W załączonym pliku znajdziecie Państwo treść oświadczenia. Prosimy o zapoznanie się z nim, wypełnienie, podpisanie zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi w Państwa firmie i pilne odesłanie do Firmy Chempur na adres:

Firma Chempur
ul. Jana Lortza 70A
41-940 Piekary Śląskie
 

Firma Chempur będzie przesyłać Państwu klucz uwierzytelniający, niezbędny do zakończenia danego przewozu wyłączniena adres e-mail wskazany w oświadczeniu. W związku z tym w przypadku nieodesłania oświadczenia lub odesłania oświadczenia nieprawidłowo uzupełnionego realizacja dostaw towarów objętych SENT nie będzie w ogóle możliwa. Odbiorca odbierając towar musi uzupełnić zgłoszenie o informacje o odbiorze towaru, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu dostarczenia towaru.

Dziękujemy za współpracę w zakresie stosowania się do nowych regulacji prawnych.

Podwyżka cen

Z dniem 06.03.2017 Firma Chempur podnosi ceny o 2 zł/1L na wszystkich pozycjach: 2-propanol oraz butylu octan. Podwyżka ma charakter czasowy, będzie obowiązywała także z nowym cennikiem. Czas trwania do odwołania.

Życzenia świąteczno-noworoczne

 

Wszystkim Klientom i partnerom biznesowym, Firma Chempur pragnie złożyć najserdeczniejsze życzenia: spokojnych i radosnych świąt. Niech los pomaga Państwu zrealizować wszystkie plany i spełnić nawet te najskrytsze marzenia tak, abyście w każdej chwili mogli odnajdywać szczęście.
Dosiego Roku
Dyrekcja i Pracownicy

Informacja w związku z wejściem w życie ustawy

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 13.04.2016 ”O bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych” Dz.U. 2016 poz.669 oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady U.E. nr 98/2013 z 15.01.2013 w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych, firma Chempur informuje Państwa, że dla odczynników chemicznych umieszczonych w załącznikach do w/w ustawy wprowadza zmiany w zapisach na etykietach oraz wprowadza rejestr tych odczynników sprzedawanych do każdego z odbiorców naszej firmy. Jednocześnie informujemy, że nie prowadzimy sprzedaży prekursorów materiałów wybuchowych dla „przeciętnych użytkowników” (każda osoba fizyczna działająca w celach nie związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą lub zawodową).

Prosimy o zapoznanie się z w/w informacją oraz zwrot podpisanego dokumentu do firmy Chempur.
Informacje – materiały wybuchowe.