Wesołych Świąt!

     Szanowni Klienci !

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy Firma Chempur

życzy Państwu zdrowia , spokoju i ciepłej atmosfery

w gronie najbliższych.

 

Jednocześnie informujemy, iż dzień 10.04.2020 r.

będzie w Firmie dniem wolnym od pracy.

Zmiana cen.

Z uwagi na pogarszającą się sytuację na rynku 2-propanolu oraz alkoholu całkowicie skażonego firma Chempur z dniem 09.03.2020r. zmuszona jest do ponownej weryfikacji cen

na w/w artykuły:

-propanol-2 we wszystkich gatunkach drożeje o 3zł tj. całkowita podwyżka od ceny katalogowej

wynosi 5zł na litrze,

-propanol-2 70% drożeje o 3 złote 50 groszy tj. całkowita podwyżka od ceny katalogowej wynosi 6 zł na litrze,

-RRK-12 (alkohol całkowicie skażony) podwyżka o 3zł na litrze.

Mamy nadzieję, że przedstawione zmiany cen będą miały charakter przejściowy.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor firmy Chempur

Robert Chabrowski

Tymczasowa podwyżka cen

Firma Chempur informuje Państwa, iż z dniem dzisiejszym tj. 03.03.2020r zmuszona jest podnieść ceny na trzy odczynniki chemiczne tj. 2-propanol we wszystkich gatunkach o 2,00zł na litrze,2-propanol roztwór 70% i inne stężenia o 2,50zł na litrze oraz MEK we wszystkich gatunkach o 3,50zł na litrze. Podwyżka ma charakter tymczasowy i jest spowodowana ogólną sytuacją na rynku oraz pojawiającym się brakiem surowca.Z wyrazami szacunku

Dyrektor Firmy Chempur

   Robert Chabrowski

Zmiana sposobu nadawania serii

INFORMACJA

Firma Chempur informuje, że w związku z wprowadzeniem nowego programu

Komputerowego (systemu), który w pełni koordynuje pracę firmy, musiały zostać zmienione

Zasady nadawania serii na odczynniki. Zmianie uległa forma nadawanej serii, która od

stycznia 2020 roku ma następujący wygląd: xxyyzzppp, gdzie:

-xx – rok nadania serii,

-yy – miesiąc nadania serii,

-zz – dzień nadania serii,

-ppp – właściwy dla danego odczynnika unikatowy numer seryjny, narzucany przez system informatyczny obsługujący moduł produkcyjny.

Mając na celu ciągłe doskonalenie w ramach zarządzania jakością ISO wprowadzony system ma zwiększyć identyfikalność produktu.

Pozostałe reguły tj. data ważności liczona od dnia nadania serii oraz powiązanie numeru serii z odbiorcą nie ulegają zmianie.

 

Nowa karta przekazania odpadów.

Firma Chempur informuje, że w związku z uruchomieniem modułu ewidencji i kart przekazania odpadów w systemie BDO, wszystkie opakowania prosimy przekazywać za pośrednictwem tego systemu ( drogą elektroniczną) lub w przypadku braku takiej możliwości za pośrednictwem wzoru karty zamieszczonego w ustawie ( Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw- Dz. U. z 2020 pozycja 150). Wzór KPO z ustawy załączono na stronie w zakładce Download.

Nowelizacja ustawy dopuszcza  równolegle prowadzenie ewidencji w BDO oraz w formie papierowej w terminie do 30 czerwca 2020 r., o ile przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów (KPO) w formie załączonej w Ustawie. Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać, że najpóźniej do 31 lipca 2020 r. będą mieli czas, aby dokumenty wystawione do 30 czerwca2020 r. w formie papierowej wpisać do systemu BDO.

Wzory:

kpo 2020

kpo 2020

Zmiana cen alkoholu oraz innych odczynników:

Firma Chempur informuje Państwa, że z dniem 7.01.2019 wprowadza nowe ceny na wybrane odczynniki chemiczne ze swojej oferty. Zmiana cena została podyktowana wzrostem cen surowców.

Informujemy również, że z dniem 2.01.2020 ulegają zmianie ceny oferowanego przez nas alkoholu etylowego we wszystkich gatunkach i stężeniach. Zmiana cen jest związana ze wzrostem wartości podatku akcyzowego.

Ważna zmiana od 02.01.2020.

Informujemy szanownych klientów , iż od 02.01.2020 r. , w związku z wdrażaniem w Firmie Chempur nowego oprogramowania , wprowadzone zostają nowe zasady realizacji zamówień. Zamówienia na odczynniki chemiczne na poszczególne trasy przyjmowane będą do realizacji najpóźniej na dwa dni przed planowanym terminem dostawy.

Wszystkie zamówienia (domówienia) , które będą przez Państwa przesyłane w dniu przygotowania towaru (dzień przed planowaną dostawą) zostaną zrealizowane przy kolejnej dostawie.

 Liczymy na Państwa zrozumienie, zwłaszcza że towar przygotowywany jest w różnych oddziałach naszej Firmy. Nowe zasady pozwolą uniknąć pomyłek i w dużej mierze podwyższą jakość obsługi klienta.

Kontakt do działu kontroli jakości

Firma Chempur informuje Państwa, że z dniem 28.11.2019 uruchomiony został nowy numer kontaktowy do działu kontroli jakości a w szczególności do kierownik działu kontroli jakości pani Olgi Koloch 601 680 906

Zmiana cen od 12.11.2019

Firma Chempur informuje Państwa, że z dniem 12.11.2019 ulegają zamianie ceny na odczynnik laboratoryjny sodu chloryn, roztwory 7,5% ; 12,5% ; 25%.

Podwyżka spowodowana jest brakiem surowca na rynku i bardzo znacznymi podwyżkami.

Z dniem 01.07.2019 wprowadzamy nowe ceny

Informujemy o wprowadzeniu z dniem 01.07.2019 nowych cen na następujące odczynniki:

– potasu heksahydroksyantymonian (V)

– wapnia fosforan II zas. bezw.(wapnia wodorofosforan bezw.)

– rezorcyna

– niklu (II) octan 4hydrat

– krzemu dwutlenek

– hydrazyny wodzian roztwór 40%

– chloramina T

– czerwień metylowa

– czerwień metylowa sól sodowa rozpuszczalna w wodzie

– o-tolidyna

– żelaza (III) chlorek 6hydrat

Podwyżka podyktowana jest rosnącymi cenami surowców potrzebnych do produkcji w/w odczynników.

Z dniem 01.07.2019 tracą ważność wszystkie oferty wystawione na wodzian hydrazyny 40% (drastyczny wzrost cen surowca).

Nowe produkty w naszym asortymencie

Firma Chempur informuje Państwa o wprowadzeniu do oferty kilkunastu nowych produktów, poniżej lista:

– odważka fix rtęci azotan 0,1mol/l

– odważka fix amoniak 0,1mol/l

– odważka fix kwas szczawiowy 0,1mol/l

– odważka fix potasu jodan 0,1mol/l

– miedzi salicylan cz., cz.d.a.

– baru siarczan sp.cz.

– eter dietylowy stabilizowany etanolem  cz.d.a.

– żelaza (II) octan bezwodny cz., cz.d.a.

– glinu octan cz., cz.d.a.

– wapnia fosforan II zasadowy bezwodny pył cz., cz.d.a.

– cynku siarczan 1hydrat cz., cz.d.a.

– litu octan r-r mianowany 0,1mol/l

– hydrazyny wodzian r-r 35% cz.

Zmiana cen 10.06.2019

Firma Chempur pragnie poinformować Państwa, że z dniem 10.06.2019 wprowadza nowe ceny na rozpuszczalniki i inne produkty np. kwasy, zasady, roztwory mianowane w gatunku czysty i czysty do analizy w opakowaniach 2,5 litra – szkło.  Według nowych zasad do każdego litra wyżej wymienionych odczynników należy doliczyć 3,60 zł. Niniejsza podwyżka spowodowana jest wzrostem cen opakowań 2,5 litra – szkło oraz wysokimi kosztami pozyskania nakrętek do tych opakowań.

Zmiana cen produktów 15.03.2019

    Piekary Śląskie 05.03.2019

Szanowni Klienci

Ubiegły rok, a w szczególności jego druga połowa charakteryzował się bardzo dynamicznym wzrostem cen dużej części surowców, które zużywamy do produkcji naszych odczynników.

Znacząco wzrastały ceny opakowań, a także rosły koszty pracy. Niestety pierwsze miesiące tego roku nie zahamowały tendencji wzrostowej cen surowców. W związku z powyższym Firma Chempur przedstawia Państwu kolejną listę naszych produktów, których ceny zmuszeni jesteśmy podnieść.

Są to między innymi:

– wodoru nadtlenek techniczny,

– HF,

– alkohol benzylowy,

– fuksyna zasadowa,

– kobaltu siarczan 7 hydrat,

– zieleń malachitowa,

– czerń eriochromowa T,

– potasu bromek,

– potasu bromek roztwory,

– czterochlorek węgla,

– tiomocznik,

– heksan frakcja,

– cykloheksanon,

– eter dietylowy,

– oranż metylowy,

– wykrywacze rurkowe,

– niklu węglan,

– sodu podchloryn 15%, 15% stabilizowany, 9,6%, 10%.

Jednocześnie Firma Chempur wprowadza podwyżkę na wybrane odczynniki o gramaturze do 250g i 250ml włącznie o maksymalną kwotę 4,50zł do bazy. Jest ona spowodowana rażąco niskimi cenami tych naważek w stosunku do nakładu pracy włożonej w przygotowanie w/w.

Trzecim elementem, który spotkacie Państwo w naszej nowej ofercie (cenniku) jest pojawienie się nowego rodzaju opakowań, a mianowicie atestowanego wiaderka UN z tworzywa. Dotyczy to naważek 5; 10; 12,5; 17,5; 20;25kg dla substancji niebezpiecznych sypkich. Odczynniki o gramaturze 5;10;12,5kg będą pakowane tylko w nowy typ opakowań, natomiast odczynniki o gramaturze 15;17,5;20;20kg będzie można nabyć w workach z certyfikatem UN lub w opakowaniach z tworzywa z certyfikatem UN. Chodzi tutaj dalej tylko o odczynniki z grupy „niebezpieczne”. Wprowadzenie tego typu opakowań związane jest także z podwyżką cen tych odczynników. Ceny odczynników w workach pozostają na niezmienionym poziomie. Wszystkie zmiany wchodzą w życie z dniem 15.03.2019 roku.

Wprowadzamy nowe produkty

Firma Chempur informuje, że z dniem 22.01.2019 wprowadza do swojej oferty 3 nowe produkty:

– siarka granulat

– glukoza 1-hydrat

– woda destylowana demi o przewodności poniżej 1μS/cm

W ofercie nastąpiła zmiana jednostek z gram [g] na mililitr [ml] w pozycji chinolina.