Aktualności

Zmiana cen odczynników

Firma Chempur informuje, że anulowana została dodatkowa opłata:

• SODU WODOROTLENEK ROZTWORY od 1% do 50% oraz roztwór do oznaczania azotu, wszystkie czystości CZDA– (było: cena za litr wzrasta o 3,00zł ) – BRAK OPŁATY OD 06.02.2023

Zmiana cen odczynników

Firma Chempur informuje, że z dniem 06.02.2023 ulegają zmianie ceny następujących odczynników:

– kwas chlorooctowy

– chloroform stabilizowany etanolem

– sodu chlorek, czysty, czda, do komór solnych

– amonu molibdenian 4hydrat

– potasu wielosiarczek

Nowe odczynniki w ofercie

Firma Chempur informuje, że w ofercie znalazły się nowe odczynniki:

– odczynnik do metalurgii –  Mi16Fe ujawnia strukturę austeniczną

– o krezoloftaleina 0,1% ; 0,2%; 0,5%; 1%; 2% w etanolu całkowicie skażonym

–  tlenek tytanu (IV)

Zmiana cen odczynników

Firma Chempur informuje, że z dniem 23.01.2023 ulegają zmianie ceny następujących odczynników:

 • cynku azotan 6hydrat
 • potasu nadmanganian r-r 4%
 • potasu nadmanganian czysty, czda
 • sodu azotyn

Zmiana daty ważności

Firma Chempur informuje, że dniem 13.01.2023r. zmienia datę ważności roztworów mianowanych sodu wodorotlenku w etanolu (wszystkie stężenia) – termin został skrócony z jednego roku do 3 miesięcy od daty nadania serii.

Zmiana cen

Firma Chempur informuje, że z dniem 02.01.2023 ulegają zmianie ceny następujących odczynników:

 • jodyna r-r wodny, jodyna r-r w etanolu
 • kwas azotowy techniczny 3%, 10%, 15%, 20%, 30%, 40%, ok. 55%, 60% (obniżka)
 • kwas azotowy czysty, czda 0,1%, 2%, 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%
 • woda odmineralizowana (akumulatory, sprzęt AGD), woda destylowana
 • metanol oczyszczony, opakowania od 5 litrów do 60 litrów
 • metanol czysty, opakowania od 10 litrów do 200 litrów
 • metanol czda, opakowania od 3 litrów do 60 litrów
 • chloroform stabilizowany amylenem
 • etylowy alkohol od 0,05% do 99,9%

Zmiana cen odczynników

Firma Chempur informuje, że z dniem 25.11.2022 zmniejszamy dodatkową opłatę doliczaną do cen gliceryny:

GLICERYNA BEZWODNA, gliceryna r-r 85% – dopłata 5,00 zł do litra (dotychczas było to 8,00zł do litra)

Zmiana cen odczynników

Firma Chempur informuje, że z dniem 28.11.2022 ulegają zmianie ceny następujących odczynników:

 • kwas siarkowy techniczny 40%, 50%, 70%, 95%, akumulatorowy 95%
 • bibuła filtracyjna jakościowa 450mm x 560mm

Zmiana okresu przydatności

Firma Chempur informuje, że dniem 28.11.2022 zmienia się okres przydatności roztworów kwasu siarkowego w gatunku czysty i czysty do analizy o stężeniach od 95% sprzedawanych w opakowaniach z tworzywa – termin został skrócony do 2 lat od daty nadania serii. Termin przydatności odczynnika sprzedawanego w opakowaniach szklanych pozostaje niezmieniony i wynosi 4 lata.

Zmiana cen odczynników

Z dniem 14.11.2022 zmniejszamy dodatkową opłatę doliczaną do cen kwasu solnego technicznego:

• KWAS SOLNY 5%, 9%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30-33% TECHNICZNY– dopłata 2,50zł do 1L (dotychczas było to 4,00zł do litra)

Zmiana cen odczynników

Firma Chempur informuje, że z dniem 14.11.2022 ulegają zmianie ceny następujących odczynników:

 • hydrazyny wodzian roztwór 40%
 • odczynnik Neissera zestaw do barwienia

Zmiana cen odczynników

Firma Chempur informuje, że z dniem 07.11.2022 ulegają zmianie ceny następujących odczynników:

 • wapnia mleczan 5hydrat
 • hydrazyny wodzian roztwór 35%
 • potasu azotan

Zmiana cen

Firma Chempur informuje, że z dniem 31.10.2022 zmniejsza dodatkową opłatę doliczaną do cen etylu octanu:

• Etylu octan wszystkie gatunki – dopłata 6 zł do litra od 31.10.2022 (dotychczas było to 10,00zł do litra)

Zmiana cen odczynników

Firma Chempur informuje, że z dniem 31.10.2022 ulegają zmianie ceny następujących odczynników:

 • urotropina(heksametylenotetraamina), czysta, opakowania od 1kg do 25kg
 • sodu wodorosiarczyn (sodowy siarczyn kw.) roztwory 30% ; 35-37% ; ok. 40% – oczyszczony
 • rozcieńczalnik epoksydowy
 • rozcieńczalnik ekstrakcyjny (odtłuszczający)
 • rozcieńczalnik ftalowy
 • rozcieńczalnik ftalowo-karbamidowy
 • rozcieńczalnik Nitro
 • rozcieńczalnik uniwersalny
 • rozcieńczalnik toluenowy
 • parafina do histopatologii (wszystkie zakresy temperatur)