Aktualności

Zmiana cen odczynników

Firma Chempur informuje, że z dniem 28.11.2022 ulegają zmianie ceny następujących odczynników:

 • kwas siarkowy techniczny 40%, 50%, 70%, 95%, akumulatorowy 95%
 • bibuła filtracyjna jakościowa 450mm x 560mm

Zmiana okresu przydatności

Firma Chempur informuje, że dniem 28.11.2022 zmienia się okres przydatności roztworów kwasu siarkowego w gatunku czysty i czysty do analizy o stężeniach od 95% sprzedawanych w opakowaniach z tworzywa – termin został skrócony do 2 lat od daty nadania serii. Termin przydatności odczynnika sprzedawanego w opakowaniach szklanych pozostaje niezmieniony i wynosi 4 lata.

Zmiana cen odczynników

Z dniem 14.11.2022 zmniejszamy dodatkową opłatę doliczaną do cen kwasu solnego technicznego:

• KWAS SOLNY 5%, 9%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30-33% TECHNICZNY– dopłata 2,50zł do 1L (dotychczas było to 4,00zł do litra)

Zmiana cen odczynników

Firma Chempur informuje, że z dniem 14.11.2022 ulegają zmianie ceny następujących odczynników:

 • hydrazyny wodzian roztwór 40%
 • odczynnik Neissera zestaw do barwienia

Zmiana cen odczynników

Firma Chempur informuje, że z dniem 07.11.2022 ulegają zmianie ceny następujących odczynników:

 • wapnia mleczan 5hydrat
 • hydrazyny wodzian roztwór 35%
 • potasu azotan

Zmiana cen

Firma Chempur informuje, że z dniem 31.10.2022 zmniejsza dodatkową opłatę doliczaną do cen etylu octanu:

• Etylu octan wszystkie gatunki – dopłata 6 zł do litra od 31.10.2022 (dotychczas było to 10,00zł do litra)

Zmiana cen odczynników

Firma Chempur informuje, że z dniem 31.10.2022 ulegają zmianie ceny następujących odczynników:

 • urotropina(heksametylenotetraamina), czysta, opakowania od 1kg do 25kg
 • sodu wodorosiarczyn (sodowy siarczyn kw.) roztwory 30% ; 35-37% ; ok. 40% – oczyszczony
 • rozcieńczalnik epoksydowy
 • rozcieńczalnik ekstrakcyjny (odtłuszczający)
 • rozcieńczalnik ftalowy
 • rozcieńczalnik ftalowo-karbamidowy
 • rozcieńczalnik Nitro
 • rozcieńczalnik uniwersalny
 • rozcieńczalnik toluenowy
 • parafina do histopatologii (wszystkie zakresy temperatur)

Zmiana cen odczynników

Firma Chempur informuje, że z dniem 17.10.2022 podwyższona została dodatkowa opłata doliczana do cen jodu (wszystkie gatunki) :

obecna dopłata to +165,00zł do kg (dotychczas było to 150,00zł do kg).

Zmiana cen odczynników

Firma Chempur informuje, że z dniem 17.10.2022 ulegają zmianie ceny następujących odczynników:

 • kwas solny r-r 1%, czysty, czda
 • węgiel aktywny Norit SX 2
 • izoamylowy alkohol I-rz
 • glikol dietylenowy

Zmiana cen odczynników

Firma Chempur informuje Państwa, że z dniem 10.10.2022 wprowadza dodatkową opłatę doliczaną do cen sodu wodorotlenku

• SODU WODOROTLENEK (STAŁY), CZYSTY, CZDA– cena za kg wzrasta o 5,00zł

• SODU WODOROTLENEK ROZTWORY od 1% do 50% oraz roztwór do oznaczania azotu, wszystkie czystości CZDA – cena za litr wzrasta o 3,00zł

Zmiana cen odczynników

Firma Chempur informuje Państwa, że z dniem 03.10.2022 ulega zmianie dodatkowa opłata doliczana do cen 2
butanon (keton etylowometylowy), wszystkie gatunki:

obecna dopłata to + 5,00zł do 1L (dotychczas było to 10,00zł do litra)

Zmiana cen odczynników

Firma Chempur informuje, że z dniem 03.10.2022 ulegają zmianie ceny następujących odczynników:

 • wodoru nadtlenek 15%, 25%, 30%, 35%, 50%, 60% techniczny
 • potasu wodorotlenek roztwory od 5% do 50%

Zmiana cen

Firma Chempur informuje, że z dniem 26.09.2022 ulegają zmianie ceny następujących odczynników:

 • metol
 • alkilobenzylu ftalan
 • kwas sulfanilowy
 • potasu azotan
 • potasu fosforan II zas. bezw.
 • urotropina(heksametylenotetraamina)
 • sodu wodorotlenek roztwory od 1% do 50%
 • sodu wodorotlenek r-r 32% do oznaczania azotu

Zmiana cen

Firma Chempur informuje, że z dniem 12.09.2022 podwyższona zostanie dodatkową opłata doliczana do cen jodu (wszystkie gatunki) :

obecna dopłata to +150,00zł do kg (dotychczas było to 100,00zł do kg)