Aktualności

Zmiana cen odczynników

Firma Chempur informuje, że z dniem 11.12.2023 ulegają zmianie ceny:

– potasu jodek

– złoże jonowymienne Lewatit MonoPlus S108(kationit)

– złoże jonowymienne Lewatit MonoPlus M500(anionit)

– złoże jonowymienne Lewatit S1567(kationit)

Zmiana cen odczynników

Firma Chempur informuje, z dniem 05.12.2023 zwiększa dodatkową opłatę: 

• 2-propanol oraz wszystkie stężenia 2-propanolu –  dopłata 4,00 zł do litra (dotychczas było to 2,50zł do litra)

• opłaty za opakowania szklane 2,5 litra – czystości oczyszczony, czysty, czda – dopłata + 3,00zł /litr (dotychczas było to 2,00zł do litra)

Zmiana cen odczynników

Firma Chempur informuje, że z dniem 02.10.2023 ulegają zmianie ceny:

 • papierki wskaźnikowe uniwersalne: pH 1-10, pH 0-10, pH 0-12, pH 1-12, pH 0-14, pH 1-14
 • papierki jodoskrobiowe,
 • sita molekularne 4A (4mm),
 • czterochlorek węgla (od dnia 28.09.2023)

Zmiana cen odczynników

Firma Chempur informuje, że z dniem 11.09.2023 ulegają zmianie ceny:

– sodu metanadjodan roztwory mianowane,

– sodu metanadjodan,

– hydrazyny wodzian roztwór 35%

Zmiana nazwy odczynnika

Firma Chempur informuje, że z dniem 06.09.2023 zmieniona zostaje nazwa odczynnika:

CHEM-211156807- ALIZAROL 

Nowa nazwa, która będzie obowiązywać na karcie charakterystyki, etykietach, świadectwie jakości oraz ofercie to:

CHEM-211156807-  WODNO-ALKOHOLOWY ROZTWÓR ALIZARYNY 

Powyższa zmiana wynika z zastrzeżenia nazwy Alizarol przez firmę PW VeVeX

Zmiana cen odczynników

Firma Chempur informuje, że z dniem 04.09.2023 ulegają zmianie ceny:

– barwnik Giemsy

– barwnik Giemsy roztwór

– ołowiu (II) octan 3hydrat

– potasu nadchloran, czysty (od 29.08.2023)

Zmiana cen odczynników

Firma Chempur informuje, że z dniem 31.07.2023 ulega zmianie cena:

 • bezwodnik kwasu chromowego, techniczny
 • cynku octan roztwory molowe
 • cynku octan 2-hydrat
 • cynku octan bezwodny

Zmiana cen odczynników

Firma Chempur informuje, że z dniem 19.06.2023 ulega zmianie cena:

 • sodu siarczyn 7hydrat
 • tymoloftaleina r-r 0,1% w etanolu
 • materiały filtracyjne (sączki, gilzy, sączki membranowe) – na zapytanie

Zmiana cen odczynników

Firma Chempur informuje, że z dniem 17.05.2023 ulegają zmianie ceny następujących odczynników:

 • amonu żelaza (III) szczawian 3hydrat
 • chloroform stab.amylenem
 • chloroform stab.etanolem
 • chloroform stab.etanolem (przydatny do pracy z ditizonem)
 • brom
 • bromowa woda
 • bromowa woda nasycona
 • chromu III siarczan 18hydrat
 • bibuła filtracyjna jakościowa 80g/ 500mm x 500mm/

Zmiana cen odczynników

Firma Chempur informuje, że z dniem 03.04.2023 zmniejszamy dodatkową opłatę doliczaną do cen octanu butylu:

• OCTAN BUTYLU – dopłata 3,00 zł do litra (dotychczas było to 4,00zł do litra)

Zmiana cen odczynników

Firma Chempur informuje, że z dniem 03.04.2023 ulega zmianie cena następującego odczynnika:

 • poliwinylowy alkohol

W ofercie znalazły się również nowe odczynniki:

 • potasu fosforan II zas. bezw. granulat
 • barwnik Manavela

Zmiana cen odczynników

Firma Chempur informuje, że z dniem 13.03.2023 zmniejszmy dodatkowa opłatę doliczaną do sodu wodorotlenku:

• SODU WODOROTLENEK (STAŁY), CZYSTY, CZDA – dopłata 2,50zł do kg (było 5,00zł/kg)