Zmiana cen odczynników

Firma Chempur informuje, że z dniem 09.05.2022 ulegają zmianie ceny następujących odczynników:

  • sodu wodorotlenek roztwory od 1% do 50%
  • kwas chlorooctowy
  • czerń eriochromowa T
  • mieszanina cykloheksan/THF 1:1