Dodatkowa opłata

Firma Chempur informuje, że z dniem 20.05.2022 wprowadza dodatkową dopłatę za 2-butanon (keton etylowometylowy) – cena za litr wzrasta o 10,00 zł.