Informacja

Firma Chempur informuje Państwa, że pojawiła się domena CHERNPUR.PL za którą to nieznana nam osoba podszywa się pod Firmę Chempur wysyłając informacje np. o zmianie numerów kont i równocześnie wysyła zmienione faktury. Prosimy Klientów o uważne czytanie adresów i domen. Oświadczamy, że wyżej wymieniona sprawa została zgłoszona do organów ścigania.