Zmiana cen odczynników

Firma Chempur informuje, że z dniem 05.09.2022 ulegają zmianie ceny następujących odczynników:

– amoniak roztwory od 3% do 30-32%, czysty, czda

– sodu bromek, czysty, czda