Informacja o zmianie cen

W związku z planowaną podwyżką stawki podatku akcyzowego od oleju napędowego spowodowaną koniecznością dostosowania się Polski od nowego roku tj. styczeń 2011 r. do wymogów stawianych przez przepisy Unii Europejskiej oraz drastycznymi, bieżącymi podwyżkami cen oleju napędowego, firma CHEMPUR informuje Państwa, że planuje w roku 2011 (styczeń) podwyżkę cen oferowanych odczynników o 7÷10%.
Oświadczenie.

Analiza 40%-owego roztworu formaldehydu

Firma Chempur informuje, że analizę 40%-owego roztworu formaldehydu wykonuje się wg metod i procedur zawartych w Farmakopei Polskiej IV i klasyfikuje się go jako 40% na podstawie monografii szczegółowej zawartej w FP IV (FPIV, Formaldehyd 40%, str 298). Plik do pobrania: Formalina 40% czda FP.
W okresie zimowym ze względu na niskie temperatury zawartość formaldehydu może być obniżona do 35% z uwagi na zwiększoną zawartość stabilizatora uniemożliwiającą wytrącenie się paraformaldehydu.

Audit recertyfikacyjny

W dniach 26 – 27 maja 2011 roku w naszej Firmie odbył się audit recertyfikacyjny wg wymagań normy ISO 9001: 2008. Audit przeprowadzili: p. Anna Jakubas – auditor wiodący, p. Wiktor Pasławski – auditor, ze strony Firmy Chempur wizytatorom towarzyszyli: Mirosław Koloch – pełnomocnik ds. jakości, auditor wewnętrzny, Wojciech Jaworki – auditor wewnętrzny, Marzena Rosiczka – auditor wewnętrzny.

   W raporcie z auditu zawarto informację, iż:
“System zarządzania jakością nadal spełnia wymagania normy ISO 9001:2008. Kierownictwo i pracownicy wykazują duże zaangażowanie w działalność i rozwój firmy oraz wdrożonego systemu zarządzania jak również stałe ukierunkowanie na klienta. Podczas auditu nie wystawiono żadnych raportów niezgodności. Logo TUV SAAR CERT jest używane zgodnie z zasadami, (…) przekazano firmie rekomendację na kolejny okres posiadania certyfikatu.”

   W najbliższym czasie aktualny certyfikat będzie do pobrania z naszej strony internetowej.

Chempur na targach Eurolab

EuroLab   Firma Chempur w tym roku debiutowała jako wystawca w międzynarodowym wydarzeniu skierowanym do branży laboratoryjnej – targach EuroLab 2011. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno naszych stałych partnerów jak i przedstawicieli firm, z którymi do tej pory nie współpracowaliśmy. Była to dla nas wyjątkowa okazja do nawiązania nowych kontaktów, zaprezentowania swojej oferty, wymiany doświadczeń, oraz zebrania opinii. Wszystkim serdecznie dziękujemy za spotkanie, jak również za cenne uwagi i zapraszamy do współpracy.

Firma Chempur na targach EuroLab

Firma Chempur na targach EuroLab

1

Kwas azotowy 65% – zmiana ceny

Informujemy, że po wyczerpaniu zapasów kwasu azotowego 65% cz. i cz.d.a. wprowadzamy znaczną podwyżkę cen na wyżej wymieniony kwas. Ponadto informujemy Państwa o wprowadzeniu do oferty kwasu azotowego o stężeniu 60±1%, gatunku cz. i cz.d.a., w cenach kwasu azotowego o stężeniu 65% w rozsyłanych obecnie cennikach. Powyższe reguły sprzedaży na kwas azotowy będą obowiązywały do momentu unormowania się sytuacji na rynku kwasu azotowego.

Targi EuroLab

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska targowego podczas odbywających się w Warszawie tegorocznych XIII Międzynarodowych Targów Analityki i Techniki Pomiarowej EuroLab w dniach 9-11 marca 2011, stoisko B14

   Targi EuroLab to specjalistyczna impreza o charakterze biznesowo-naukowym, skierowana do branży laboratoryjnej, powstająca przy współpracy merytorycznej ośrodków naukowo-badawczych z całej Polski. Wydarzenie jest miejscem promocji najnowszych rozwiązań i technologii przeznaczonych dla laboratoriów, jak również niezastąpionym źródłem informacji i opinii o najnowocześniejszych metodach i technikach badawczych. Doskonałe połączenie świata nauki i biznesu sprawia, że na targi przybywają zarówno kontrahenci chcący nawiązać kontakty biznesowe, jak i przedstawiciele szeroko pojętej nauki zainteresowani nowościami rynkowymi i poszerzaniem wiedzy. Każdej z edycji imprezy towarzyszą prowadzone na wysokim poziomie seminaria, konferencje i wykłady prowadzone przez specjalistów z branży, a nad stroną merytoryczną targów i wydarzeń czuwa Rada Programowa.
Każdego roku wystawcy prezentują nowości rynkowe, z których część nierzadko po raz pierwszy jest przedstawiana szerszej publiczności właśnie podczas Targów EuroLab.

Firma Chempur zaprasza na targi EuroLab

Wdrożenie rozporządzenia

Firma Chempur przygotowuje się do wdrożenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.
Rozporządzenie GHS zapoczątkowało szereg zmian prowadzących do globalnej harmonizacji klasyfikacji oraz oznakowania substancji, mieszanin oraz preparatów. W w/w rozporządzeniu przedstawione zostały kryteria harmonizacji oraz wytyczne dotyczące zarówno nowej klasyfikacji związków pod względem własności fizykochemicznych, toksykologicznych oraz przeprowadzonych badań nad ekotoksycznością, jak również zostały opisane elementy jakie powinny zawierać etykiety zgodne z wytycznymi zawartymi w rozp. GHS.
Celem GHS jest zidentyfikowanie i przekazanie informacji o zagrożeniach stwarzanych przez substancje i mieszaniny chemiczne. Kryteria klasyfikacji zagrożeń zostały zharmonizowane. Ujednolicone zostały także zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, symbole zagrożenia i hasła ostrzegawcze tak, aby stworzyć zintegrowany system informowania o zagrożeniach. GHS pozwoli na zharmonizowanie elementów systemu informowania o zagrożeniach zawartych w różnych istniejących dotychczas systemach.

Nowa strona

Oddajemy do Państwa użytku nową stronę, nieco odświeżoną wraz z zaktualizowanymi kartami charakterystyk oraz przykłądowymi atestami. Już w krótce strona zostanie wzbogacona o informacje dotyczące naszej oferty. Stworzyliśmy również dodatkowy dział download, z którego będą mogli Państwo pobrać dokumenty takie, jak: formularz zamówienia, kartę przekazania odpadu, kwestionariusz dotyczący zastosowań naszych produktów i wiele innych.

Karty charakterystyk

Niniejszym uprzejmie informujemy, że nowe karty charakterystyk zgodne z ustawą z lutego br będą dostępne na stronie z początkiem maja br. Prosimy o cierpliwość. W przypadku pilnego zapotrzebowania na którąś z kart prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Lista odczynników

Niniejszym uprzejmie informujemy, że wszystkie odczynniki z naszej oferty zostały zarejestrowane wstępnie. Pełna lista z numerami pre-rejestracyjnymi powinna być dostęna już niedługo. Podobnie jak karty charakterystyk z nadanymi numerami.

Uwagi i sugestie

Drogi Kliencie! Masz jakieś uwagi i sugestie dotyczące naszej współpracy, skorzystaj z naszego formularza. Dostęp do formularza: na stronie głównej z działu kontakt z działu partnerzy. W dziale kontakt umieściliśmy także numery telefonów do naszych kierowców.

Dzień wolny od pracy

Niniejszym informujemy, że 02.05.2008 jest w Firmie Chempur dniem wolnym od pracy. W związku z powyższym zamówienia będą realizowane do dnia 30.04.2008, a potem od 05.05.2008. Prosimy o uwzględnienie w/w informacji w Państwa planach zakupowych.

Życzenia wielkanocne

Pełnych spokoju i radości Świąt Wielkanocnych dobrego wypoczynku w rodzinnym gronie oraz optymizmu, energii i nadziei na lepszą przyszłość Wszystkim naszym Klientom życzy załoga Firmy Chempur