Zmiana cen odczynników

Firma Chempur informuje, że z dniem 01.08.2022 ulegają zmianie ceny następujących odczynników:

– sodu węglan bezwodny lekki

– sacharoza roztwór 30%, 60%

– sacharoza czysta, czda

– potasu chlorek roztwory mianowane,

– potasu chlorek czysty, czda

Zmiana cen odczynników

Firma Chempur informuje, że z dniem 18.07.2022 ulegają zmianie ceny następujących odczynników:

– amonu wodorodifluorek (amonu fluorek kwaśny)- oczyszczony

– sodu tiosiarczan roztwory mianowane

– sodu tiosiarczan 5hydrat

– kwas szczawiowy czysty, czda,

– kwas szczawiowy roztwory 5%, 10%

– potasu chloran czysty, czda

– cykloheksan czysty, czda, HPLC

Zmiana dodatkowej opłaty

Firma Chempur informuje Państwa, że z dniem 18.07.2022 podwyższa dodatkową opłatę doliczaną do cen jodu (wszystkie gatunki) :

obecna dopłata to +100,00zł do 1kg  (dotychczas było to +85,00zł do 1kg).

Zmiana cen odczynników

Firma Chempur informuje, że z dniem 29.06.2022 ulegają zmianie ceny następujących odczynników:

 • izopropyloaceton keton metylowoizobutylowy,
 • amonu octan czysty, czda, roztwory mianowane

Zmiana cen odczynników

Firma Chempur informuje, że z dniem 27.06.2022 ulegają zmianie ceny następujących odczynników:

 • sodu fosforan III zasadowy bezwodny,
 • czerwień obojętna r-r 0,1% w etanolu
 • czerwień obojętna
 • katalizator Kjeltabs(3,5gpotasu siarczan + 0,4g miedzi siarczan 5hydrat-

Zmiana cen odczynników

Firma Chempur informuje, że z dniem 20.06.2022 ulegają zmianie ceny następujących odczynników:

 • cztero sodu wersenian,
 • fenol roztwory od 5% do 50%, fenol czysty, czda
 • sodu tiosiarczan 5hydrat
 • kwas solny roztwory mianowane 0,1mol/l, 0,5mol/l, 1mol/l, 2mol/l w eterze dietylowym
 • sodu jodek
 • potasu wodorotlenek czysty, czda
 • sacharoza roztwory od 30% do 60%, sacharoza czysta, czda
 • płyn do mycia szkła laboratoryjnego Chem-R Glass
 • płyn do mycia szkła laboratoryjnego w myjkach Chem-R UltraGlass
 • płyn do mycia szkła laboratoryjnego na bazie KOH i RRK12 – alkoholanka
 • odczynnik roztwór dekontaminacyjny RD1, RD2, RD3, RD4

Zmiana cen

Firma Chempur informuje, że z dniem 13.06.2022 ulegają zmianie ceny następujących odczynników:

– eter dietylowy opakowanie 200 litrów,

– miedzi siarczan 5hydrat czysty

– toluen: oczyszczony, czysty, czda, HPLC, LCMS, ULCMS

– chloroform stab. etanolem

– chloroform stab. amylenem

– potasu wodorotlenek roztwory od 1% do 50%

– kwas mlekowy roztwory od 5 % do 80%- sodu fosforan I zas. bezw.

Zmiana cen produktów

Firma Chempur informuje, że z dniem 30.05.2022 ulegają zmianie ceny następujących odczynników:

– tlenek cynku

– potasu wodorotlenek roztwory mianowane w etanolu: 0,01mol/l ; 0,05mol/l ; 0,1mol/l ; 0,5mol/l ; 1mol/l

Dodatkowa opłata

Firma Chempur informuje, że z dniem 20.05.2022 wprowadza dodatkową dopłatę za 2-butanon (keton etylowometylowy) – cena za litr wzrasta o 10,00 zł.

Zmiana cen odczynników

Firma Chempur informuje, że z dniem 16.05.2022 ulegają zmianie ceny następujących odczynników:

 • heksan fr. z nafty szeroka frakcja
 • frakcja heksanowa czysta
 • heksan fr. z nafty, HPLC
 • sodu podsiarczyn czysty

Zmiana cen odczynników

Firma Chempur informuje, że z dniem 09.05.2022 ulegają zmianie ceny następujących odczynników:

 • sodu wodorotlenek roztwory od 1% do 50%
 • kwas chlorooctowy
 • czerń eriochromowa T
 • mieszanina cykloheksan/THF 1:1

Zmiana cen

Firma Chempur informuje, że z dniem 14.04.2022 ulegają zmianie ceny następujących odczynników:

– związki litu (azotan, chlorek, cytrynian, czteroboran, molibdenian, octan, siarczan, węglan, wodorotlenek) oraz roztwory mianowane,

– kwas amidosulfonowy czysty

Zmiana cen

Firma Chempur informuje, że z dniem 05.04.2022 ulegają zmianie ceny następujących odczynników:

 • nafta kosmetyczna,
 • albumina z jaj – proszek

Zmiana cen

Firma Chempur informuje, że z dniem 04.04.2022 ulegają zmianie ceny następujących odczynników:

 • benzyna ekstrakcyjna
 • toluen
 • izoamylowy octan
 • ksylen
 • potasu wodorotlenek od 5% do 50%
 • sodu węglan kwaśny techniczny, czysty