Aktualności

Dodatkowa opłata

Firma Chempur informuje, że z dniem 20.05.2022 wprowadza dodatkową dopłatę za 2-butanon (keton etylowometylowy) – cena za litr wzrasta o 10,00 zł.

Zmiana cen odczynników

Firma Chempur informuje, że z dniem 16.05.2022 ulegają zmianie ceny następujących odczynników:

 • heksan fr. z nafty szeroka frakcja
 • frakcja heksanowa czysta
 • heksan fr. z nafty, HPLC
 • sodu podsiarczyn czysty

Zmiana cen odczynników

Firma Chempur informuje, że z dniem 09.05.2022 ulegają zmianie ceny następujących odczynników:

 • sodu wodorotlenek roztwory od 1% do 50%
 • kwas chlorooctowy
 • czerń eriochromowa T
 • mieszanina cykloheksan/THF 1:1

Zmiana cen

Firma Chempur informuje, że z dniem 14.04.2022 ulegają zmianie ceny następujących odczynników:

– związki litu (azotan, chlorek, cytrynian, czteroboran, molibdenian, octan, siarczan, węglan, wodorotlenek) oraz roztwory mianowane,

– kwas amidosulfonowy czysty

Zmiana cen

Firma Chempur informuje, że z dniem 05.04.2022 ulegają zmianie ceny następujących odczynników:

 • nafta kosmetyczna,
 • albumina z jaj – proszek

Zmiana cen

Firma Chempur informuje, że z dniem 04.04.2022 ulegają zmianie ceny następujących odczynników:

 • benzyna ekstrakcyjna
 • toluen
 • izoamylowy octan
 • ksylen
 • potasu wodorotlenek od 5% do 50%
 • sodu węglan kwaśny techniczny, czysty

Zmiana cen


Firma Chempur informuje, że z dniem 31.03.2022 ulegają zmianie ceny następujących odczynników:


– cykloheksan

– cyny II chlorek bezwodny

– cyny II chlorek 2hydrat

– eter naftowy 60/90

– kwas solny 35-38% czda, opakowanie 60L – korekta ceny

Zmiana cen

Firma Chempur informuje, że z dniem 21.03.2022 ulegają zmianie ceny KWASU SIARKOWEGO:

– kwas siarkowy min. 95%, czda – opakowania 5L, 10L, 20L, 30L

– kwas siarkowy min. 91%, czda – opakowania 5L, 10L, 20L, 30L

– kwas siarkowy min. 91%, czysty – opakowania 30L, 60L

Zmiana cen produktów

Firma Chempur informuje, że z dniem 14.03.2022 ulegają zmianie ceny poniższych odczynników:

 • denaturat
 • denaturat -płyn RRK12 bezzapachowy
 • denaturat -płyn RRK12-fiolet bezzapachowy
 • heksan 95% czysty, czda
 • heksan 99% czysty, czda
 • eter naftowy 40/60 czysty, czda, HPLC, GC do analizy pozostałości pestycydów
 • odczynnik Gramma II płyn Lugola 1%
 • odczynnik Gramma II płyn Lugola 1%
 • odczynnik Gramma II płyn Lugola 5%
 • odczynnik Gramma II płyn Lugola 10%
 • odczynnik Gramma II płyn Lugola 15%
 • odczynnik Gramma II płyn Lugola alkaliczny z sodu octanem
 • jodyna r-r wodny

Zmiana cen produktów

Firma Chempur informuje Państwa, że z dniem 10.03.2022 podwyższa dodatkową opłatę doliczaną do cen acetonu (wszystkie gatunki):

– opakowania 1l – obecna dopłata to +4,00zł do litra (dotychczas było to +3,00zł)

– opakowania 500ml – obecna dopłata to +2,00zł do opakowania (dotychczas było to +1,50zł)

– opakowania 250ml – obecna dopłata to +1,00zł do opakowania (dotychczas było to +0,80zł)

– opakowania 100ml – obecna dopłata to +1,00zł do opakowania (dotychczas było to +0,40zł)

Zmiana cen odczynników

Firma Chempur informuje, że z dniem 10.03.2022 ulegają zmianie ceny poniższych odczynników:

– kwas azotowy 65% techniczny

– kwas azotowy 40%, 50%, 60%, 65% – czysty, czda, chem-bis

– potasu heksacyjanożelazian (II) 3hydrat potasu żelazocyjanek

– potasu fosforan I zasadowy bezwodny czysty, czda, wg. Sorensena

Zmiana cen odczynników

Firma Chempur informuje, że z dniem 15.02.2022 ulegają zmianie ceny poniższych odczynników:

 • odczynnik roztwór dekontaminacyjny RD1, RD2, RD3, RD4
 • di potasu szczawian roztwory mianowane
 • di potasu szczawian 1hydrat
 • potasu szczawian kwaśny

Zmiana cen produktów

Firma Chempur informuje Państwa, że z dniem 13.01.2022 obniża dodatkową opłatę doliczaną do acetonu (wszystkie gatunki):

– opakowania 1l – doliczamy 3,00 zł do litra

– opakowania 500ml – doliczamy 1,50 zł do opakowania

– opakowania 250ml – doliczamy 0,80 zł do opakowania

– opakowania 100ml – doliczamy 0,40 zł do opakowania

Zmiana cen produktów

Firma Chempur informuje, że z dniem 11.01.2022 uległy zmianie ceny następujących odczynników:

– nadtlenek wodoru

– kwas solny r-r mianowane 6 mol/l oraz 11 mol/l

– kwas solny r-r procentowe