Aktualności

Zmiana cen MEK-u

W związku z poprawą sytuacji na rynku surowcowym Firma Chempur informuje, że z dniem 08.03.2018 czasowa podwyżka ceny MEK-u zmniejszy się z 3,50zl na 1,50zl/1l.
Ceny alkoholu izporopylowego są zgodne z obowiązującym cennikiem (wracają do normalnego poziomu).

Dostosowanie się do nowych regulacji prawnych

Firma Chempur informuje, że w Dzienniku Ustaw z 2017 r. pod poz. 708 opublikowana została Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, która wchodzi w życie od dnia 18 kwietnia 2017 r.
W związku z tym, że ustawodawca w przypadku transportu drogowego niektórych kategorii towarów nakłada zupełnie nowe obowiązki zarówno na podmiot wysyłający, jak i na przewoźnika oraz odbiorcę; wszyscy uczestnicy procesu sprzedaży muszą ściśle ze sobą współpracować. Podmiot wysyłający zobowiązany będzie bowiem do zgłoszenia w rejestrze prowadzonym na platformie PUESC zamiaru dokonania przewozu. Po dokonaniu tej czynności otrzyma numer operacji SENT oraz trzy klucze uwierzytelniające – dla siebie, przewoźnika i podmiotu odbierającego. Jednak przekazanie Państwu numeru SENT i kluczy uwierzytelniających będzie możliwe dopiero po otrzymaniu od Państwa podpisanego oświadczenia o stosowaniu się do wymogów nałożonych przez ww. ustawę. W załączonym pliku znajdziecie Państwo treść oświadczenia. Prosimy o zapoznanie się z nim, wypełnienie, podpisanie zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi w Państwa firmie i pilne odesłanie do Firmy Chempur na adres:

Firma Chempur
ul. Jana Lortza 70A
41-940 Piekary Śląskie
 

Firma Chempur będzie przesyłać Państwu klucz uwierzytelniający, niezbędny do zakończenia danego przewozu wyłączniena adres e-mail wskazany w oświadczeniu. W związku z tym w przypadku nieodesłania oświadczenia lub odesłania oświadczenia nieprawidłowo uzupełnionego realizacja dostaw towarów objętych SENT nie będzie w ogóle możliwa. Odbiorca odbierając towar musi uzupełnić zgłoszenie o informacje o odbiorze towaru, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu dostarczenia towaru.

Dziękujemy za współpracę w zakresie stosowania się do nowych regulacji prawnych.

Podwyżka cen

Z dniem 06.03.2017 Firma Chempur podnosi ceny o 2 zł/1L na wszystkich pozycjach: 2-propanol oraz butylu octan. Podwyżka ma charakter czasowy, będzie obowiązywała także z nowym cennikiem. Czas trwania do odwołania.

Życzenia świąteczno-noworoczne

 

Wszystkim Klientom i partnerom biznesowym, Firma Chempur pragnie złożyć najserdeczniejsze życzenia: spokojnych i radosnych świąt. Niech los pomaga Państwu zrealizować wszystkie plany i spełnić nawet te najskrytsze marzenia tak, abyście w każdej chwili mogli odnajdywać szczęście.
Dosiego Roku
Dyrekcja i Pracownicy

Informacja w związku z wejściem w życie ustawy

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 13.04.2016 ”O bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych” Dz.U. 2016 poz.669 oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady U.E. nr 98/2013 z 15.01.2013 w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych, firma Chempur informuje Państwa, że dla odczynników chemicznych umieszczonych w załącznikach do w/w ustawy wprowadza zmiany w zapisach na etykietach oraz wprowadza rejestr tych odczynników sprzedawanych do każdego z odbiorców naszej firmy. Jednocześnie informujemy, że nie prowadzimy sprzedaży prekursorów materiałów wybuchowych dla „przeciętnych użytkowników” (każda osoba fizyczna działająca w celach nie związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą lub zawodową).

Prosimy o zapoznanie się z w/w informacją oraz zwrot podpisanego dokumentu do firmy Chempur.
Informacje – materiały wybuchowe.

Informacja – eter naftowy

Firma Chempur Piekary Śląskie informuje Państwa, że w związku z posiadaniem dużych stanów magazynowych półproduktów potrzebnych do produkcji eteru naftowego o temperaturze wrzenia 40-60°C zakupionych z pełną wartością podatku akcyzowego, zmuszona jest do utrzymania stawki tegoż podatku w wysokości 1,80zl do litra produktu aż do odwołania.
Jednocześnie informujemy, że na w/w produkt w gatunku cz i czda udzielane będą bardzo atrakcyjne rabaty cenowe.

Z dniem 01.10.2016 firma Chempur wprowadza zmiany cen na wszystkie oferowane przez siebie węgle aktywne, tj.:

 • węgiel NG 1
 • węgiel WD-extra
 • węgiel CWZ-22

Nowe warunki sprzedaży wyrobów energetycznych

W związku z pojawiającymi się komentarzami Ministerstwa Finansów dotyczącymi naliczania podatku akcyzowego przy sprzedaży wyrobów energetycznych Firma „Chempur” wprowadza od dnia 01.09.2016 r. nowe warunki sprzedaży tzw. wyrobów energetycznych, których cena do chwili obecnej była powiększona o wartość stawki akcyzy.
I tak:

 • toluen
 • ksylen
 • eter naftowy 60/90
 • eter naftowy 40/60
 • benzyna ekstrakcyjna
 • benzen
 • benzyna lakowa
 • frakcja heksanowa
 • nafta kosmetyczna
 • oktan

Będą sprzedawane z „0” stawką akcyzy do pojemności 5L włącznie.
Pozostałe produkty akcyzowe będą wprowadzane do sprzedaży z „0” stawką akcyzową w późniejszym terminie.
Zasady sprzedaży wyrobów akcyzowych powyżej objętości 5L pozostają bez zmian .

Zmiana cen wybranych odczynników

Firma „Chempur” Piekary Śląskie informuje Państwa, że z dniem 16.08.2016 wprowadza zmiany cen wybranych odczynników tj:

 • Cyna granulki
 • Cynk proszek ; granulki
 • Glin proszek ; blaszki ; wióry
 • Miedź wióry
 • Ołów granulki
 • Magnez wióry ; proszek ; wstążki
 • Żelazo proszek
 • Węgiel aktywny Norit SX2

Z poważaniem
Firma Chempur

Podwyżka cen litu

Firma „Chempur” Piekary Śląskie informuje Państwa, iż od ponad 2 miesięcy stosuje zwiększone ceny na cały asortyment związków Litu.
Zmusiła nas do tego bardzo dynamiczna sytuacja na rynku Litu i jego cen, które zmieniały i zmieniają się bardzo często. W związku z tym wszystkie ceny dotyczące odczynników na bazie Litu są wprowadzane jako „Cena dnia – na Zapytanie” 
Powyższe zasady sprzedaży będą obowiązywały do odwołania.

Podwyżka cen – wodoru nadtlenek

Firma Chempur Piekary Śląskie informuje Państwa, że z dniem 20.07.2016 podwyższa ceny wodoru nadtlenku we wszystkich stężeniach i gatunkach, w opakowaniach jednostkowych o pojemności 0,5l; 1l; 5l o 1,50 zł netto za opakowanie.
Podwyżka spowodowana jest zastosowaniem innego rodzaju opakowań, tj. nakrętki „samooddychającej”, która w pełni zabezpieczy produkt oraz nie będzie powodowała wyciekania nadtlenku z opakowania podczas transportu i przechowywania.
Informacja w sprawie podwyżki cen.

Zaproszenie na targi Eurolab

Szanowni Państwo, w tym roku po raz kolejny mamy przyjemność zaprosić Państwa do odwiedzenia naszego stoiska nr D16 podczas XVII Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych, które odbędą się w dniach 12-14 kwietnia w Centrum Targowo Kongresowym MT Polska w Warszawie, ul. Marsa 56c.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą naszej firmy oraz nowościami podczas targów, gdzie osobiście będziemy mogli odpowiedzieć na Państwa pytania. Do zobaczenia w Warszawie.