Życzenia świąteczno-noworoczne

 

Wszystkim Klientom i partnerom biznesowym, Firma Chempur pragnie złożyć najserdeczniejsze życzenia: spokojnych i radosnych świąt. Niech los pomaga Państwu zrealizować wszystkie plany i spełnić nawet te najskrytsze marzenia tak, abyście w każdej chwili mogli odnajdywać szczęście.
Dosiego Roku
Dyrekcja i Pracownicy

Informacja w związku z wejściem w życie ustawy

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 13.04.2016 ”O bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych” Dz.U. 2016 poz.669 oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady U.E. nr 98/2013 z 15.01.2013 w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych, firma Chempur informuje Państwa, że dla odczynników chemicznych umieszczonych w załącznikach do w/w ustawy wprowadza zmiany w zapisach na etykietach oraz wprowadza rejestr tych odczynników sprzedawanych do każdego z odbiorców naszej firmy. Jednocześnie informujemy, że nie prowadzimy sprzedaży prekursorów materiałów wybuchowych dla „przeciętnych użytkowników” (każda osoba fizyczna działająca w celach nie związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą lub zawodową).

Prosimy o zapoznanie się z w/w informacją oraz zwrot podpisanego dokumentu do firmy Chempur.
Informacje – materiały wybuchowe.

Informacja – eter naftowy

Firma Chempur Piekary Śląskie informuje Państwa, że w związku z posiadaniem dużych stanów magazynowych półproduktów potrzebnych do produkcji eteru naftowego o temperaturze wrzenia 40-60°C zakupionych z pełną wartością podatku akcyzowego, zmuszona jest do utrzymania stawki tegoż podatku w wysokości 1,80zl do litra produktu aż do odwołania.
Jednocześnie informujemy, że na w/w produkt w gatunku cz i czda udzielane będą bardzo atrakcyjne rabaty cenowe.

Z dniem 01.10.2016 firma Chempur wprowadza zmiany cen na wszystkie oferowane przez siebie węgle aktywne, tj.:

 • węgiel NG 1
 • węgiel WD-extra
 • węgiel CWZ-22

Nowe warunki sprzedaży wyrobów energetycznych

W związku z pojawiającymi się komentarzami Ministerstwa Finansów dotyczącymi naliczania podatku akcyzowego przy sprzedaży wyrobów energetycznych Firma „Chempur” wprowadza od dnia 01.09.2016 r. nowe warunki sprzedaży tzw. wyrobów energetycznych, których cena do chwili obecnej była powiększona o wartość stawki akcyzy.
I tak:

 • toluen
 • ksylen
 • eter naftowy 60/90
 • eter naftowy 40/60
 • benzyna ekstrakcyjna
 • benzen
 • benzyna lakowa
 • frakcja heksanowa
 • nafta kosmetyczna
 • oktan

Będą sprzedawane z „0” stawką akcyzy do pojemności 5L włącznie.
Pozostałe produkty akcyzowe będą wprowadzane do sprzedaży z „0” stawką akcyzową w późniejszym terminie.
Zasady sprzedaży wyrobów akcyzowych powyżej objętości 5L pozostają bez zmian .

Zmiana cen wybranych odczynników

Firma „Chempur” Piekary Śląskie informuje Państwa, że z dniem 16.08.2016 wprowadza zmiany cen wybranych odczynników tj:

 • Cyna granulki
 • Cynk proszek ; granulki
 • Glin proszek ; blaszki ; wióry
 • Miedź wióry
 • Ołów granulki
 • Magnez wióry ; proszek ; wstążki
 • Żelazo proszek
 • Węgiel aktywny Norit SX2

Z poważaniem
Firma Chempur

Podwyżka cen litu

Firma „Chempur” Piekary Śląskie informuje Państwa, iż od ponad 2 miesięcy stosuje zwiększone ceny na cały asortyment związków Litu.
Zmusiła nas do tego bardzo dynamiczna sytuacja na rynku Litu i jego cen, które zmieniały i zmieniają się bardzo często. W związku z tym wszystkie ceny dotyczące odczynników na bazie Litu są wprowadzane jako „Cena dnia – na Zapytanie” 
Powyższe zasady sprzedaży będą obowiązywały do odwołania.

Podwyżka cen – wodoru nadtlenek

Firma Chempur Piekary Śląskie informuje Państwa, że z dniem 20.07.2016 podwyższa ceny wodoru nadtlenku we wszystkich stężeniach i gatunkach, w opakowaniach jednostkowych o pojemności 0,5l; 1l; 5l o 1,50 zł netto za opakowanie.
Podwyżka spowodowana jest zastosowaniem innego rodzaju opakowań, tj. nakrętki „samooddychającej”, która w pełni zabezpieczy produkt oraz nie będzie powodowała wyciekania nadtlenku z opakowania podczas transportu i przechowywania.
Informacja w sprawie podwyżki cen.

Zaproszenie na targi Eurolab

Szanowni Państwo, w tym roku po raz kolejny mamy przyjemność zaprosić Państwa do odwiedzenia naszego stoiska nr D16 podczas XVII Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych, które odbędą się w dniach 12-14 kwietnia w Centrum Targowo Kongresowym MT Polska w Warszawie, ul. Marsa 56c.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą naszej firmy oraz nowościami podczas targów, gdzie osobiście będziemy mogli odpowiedzieć na Państwa pytania. Do zobaczenia w Warszawie.

Informacje na temat sposobu sporządzenia karty charakterystyki

Informacje na temat sposobu sporządzania karty charakterystyki oraz rodzaju informacji wymaganych w tym dokumencie można znaleźć w Rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), a dokładniej w artykule 31 oraz w załączniku II. Jednakże w celu dostosowania załącznika II rozporządzenia REACH do kryteriów klasyfikacji i oznakowania zgodnymi z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP) załącznik II został zmieniony Rozporządzeniem 453/2010/WE z dnia 1 grudnia 2010 r. W efekcie elementy oznakowania, klasyfikacja i dokumentacja bezpieczeństwa będą zintegrowane oraz będą wzajemnie się uzupełniać.

Konsekwencją wprowadzenia Rozporządzenia 453/2010/WE jest również zmiana formatu karty charakterystyki.

Nowy format karty obwiązuje producentów i importerów surowców od dnia 1 grudnia 2010 roku, z tym że:

 • od 1 grudnia 2010r. do 1 czerwca 2015r. obowiązuje nowy format karty charakterystyki dla substancji i mieszanin zgodny z załącznikiem I do Rozporządzenia 453/ 2010/WE
 • po 1 czerwca 2015r. obowiązuje karta charakterystyki dla substancji i mieszanin zgodna z załącznikiem II do Rozporządzenia 453/2010/WE (01.06.2015 – jest więc datą ostateczną aktualizacji kart charakterystyki substancji oraz mieszanin).