Aktualności

Kwas azotowy 65% – zmiana ceny

Informujemy, że po wyczerpaniu zapasów kwasu azotowego 65% cz. i cz.d.a. wprowadzamy znaczną podwyżkę cen na wyżej wymieniony kwas. Ponadto informujemy Państwa o wprowadzeniu do oferty kwasu azotowego o stężeniu 60±1%, gatunku cz. i cz.d.a., w cenach kwasu azotowego o stężeniu 65% w rozsyłanych obecnie cennikach. Powyższe reguły sprzedaży na kwas azotowy będą obowiązywały do momentu unormowania się sytuacji na rynku kwasu azotowego.

Targi EuroLab

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska targowego podczas odbywających się w Warszawie tegorocznych XIII Międzynarodowych Targów Analityki i Techniki Pomiarowej EuroLab w dniach 9-11 marca 2011, stoisko B14

   Targi EuroLab to specjalistyczna impreza o charakterze biznesowo-naukowym, skierowana do branży laboratoryjnej, powstająca przy współpracy merytorycznej ośrodków naukowo-badawczych z całej Polski. Wydarzenie jest miejscem promocji najnowszych rozwiązań i technologii przeznaczonych dla laboratoriów, jak również niezastąpionym źródłem informacji i opinii o najnowocześniejszych metodach i technikach badawczych. Doskonałe połączenie świata nauki i biznesu sprawia, że na targi przybywają zarówno kontrahenci chcący nawiązać kontakty biznesowe, jak i przedstawiciele szeroko pojętej nauki zainteresowani nowościami rynkowymi i poszerzaniem wiedzy. Każdej z edycji imprezy towarzyszą prowadzone na wysokim poziomie seminaria, konferencje i wykłady prowadzone przez specjalistów z branży, a nad stroną merytoryczną targów i wydarzeń czuwa Rada Programowa.
Każdego roku wystawcy prezentują nowości rynkowe, z których część nierzadko po raz pierwszy jest przedstawiana szerszej publiczności właśnie podczas Targów EuroLab.

Firma Chempur zaprasza na targi EuroLab

Wdrożenie rozporządzenia

Firma Chempur przygotowuje się do wdrożenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.
Rozporządzenie GHS zapoczątkowało szereg zmian prowadzących do globalnej harmonizacji klasyfikacji oraz oznakowania substancji, mieszanin oraz preparatów. W w/w rozporządzeniu przedstawione zostały kryteria harmonizacji oraz wytyczne dotyczące zarówno nowej klasyfikacji związków pod względem własności fizykochemicznych, toksykologicznych oraz przeprowadzonych badań nad ekotoksycznością, jak również zostały opisane elementy jakie powinny zawierać etykiety zgodne z wytycznymi zawartymi w rozp. GHS.
Celem GHS jest zidentyfikowanie i przekazanie informacji o zagrożeniach stwarzanych przez substancje i mieszaniny chemiczne. Kryteria klasyfikacji zagrożeń zostały zharmonizowane. Ujednolicone zostały także zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, symbole zagrożenia i hasła ostrzegawcze tak, aby stworzyć zintegrowany system informowania o zagrożeniach. GHS pozwoli na zharmonizowanie elementów systemu informowania o zagrożeniach zawartych w różnych istniejących dotychczas systemach.

Nowa strona

Oddajemy do Państwa użytku nową stronę, nieco odświeżoną wraz z zaktualizowanymi kartami charakterystyk oraz przykłądowymi atestami. Już w krótce strona zostanie wzbogacona o informacje dotyczące naszej oferty. Stworzyliśmy również dodatkowy dział download, z którego będą mogli Państwo pobrać dokumenty takie, jak: formularz zamówienia, kartę przekazania odpadu, kwestionariusz dotyczący zastosowań naszych produktów i wiele innych.

Karty charakterystyk

Niniejszym uprzejmie informujemy, że nowe karty charakterystyk zgodne z ustawą z lutego br będą dostępne na stronie z początkiem maja br. Prosimy o cierpliwość. W przypadku pilnego zapotrzebowania na którąś z kart prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Lista odczynników

Niniejszym uprzejmie informujemy, że wszystkie odczynniki z naszej oferty zostały zarejestrowane wstępnie. Pełna lista z numerami pre-rejestracyjnymi powinna być dostęna już niedługo. Podobnie jak karty charakterystyk z nadanymi numerami.

Uwagi i sugestie

Drogi Kliencie! Masz jakieś uwagi i sugestie dotyczące naszej współpracy, skorzystaj z naszego formularza. Dostęp do formularza: na stronie głównej z działu kontakt z działu partnerzy. W dziale kontakt umieściliśmy także numery telefonów do naszych kierowców.

Dzień wolny od pracy

Niniejszym informujemy, że 02.05.2008 jest w Firmie Chempur dniem wolnym od pracy. W związku z powyższym zamówienia będą realizowane do dnia 30.04.2008, a potem od 05.05.2008. Prosimy o uwzględnienie w/w informacji w Państwa planach zakupowych.

Życzenia wielkanocne

Pełnych spokoju i radości Świąt Wielkanocnych dobrego wypoczynku w rodzinnym gronie oraz optymizmu, energii i nadziei na lepszą przyszłość Wszystkim naszym Klientom życzy załoga Firmy Chempur

Życzenia świąteczne

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim naszym Partnerom i Przyjaciołom za zaufanie i współpracę w 2007 roku. Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2008 Roku pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia. Niech nadchodzące Święta będą dla Was niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień, aby odbyły się w spokoju i radości, wśród Rodziny, Przyjaciół oraz wszystkich Bliskich Osób.

Nowa strona

Z dniem 1 listopada została uruchomiona nowa strona. Mamy nadzieję, że w pełni będzie spełniać oczekiwania wszystkich naszych obecnych i przyszłych klientów. Jesteśmy również w trakcie testowania sklepu internetowego, który mamy nadzieję rozpocznie swoją działalność z początkiem przyszłego roku. Już teraz serdecznie zapraszamy.

Zmiana struktury kart charakterystyki

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Art. 31 Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (…) zmieniliśmy strukturę kart charakterystyki:

  • zmieniono kolejność punktów 2 i 3:
    • punkt 2 – identyfikacja zagrożeń
    • punkt 3 – skład/informacja o składnikach
  • zmieniono tytuł punktu 9 na: właściwości fizyczne i chemiczne.